כביסת לילה

בינתיים, בקזה דל ניר:
מפעיל מכונת כביסה, קורא ספר עד שתסיים, נרדם, מתעורר בערפול חושים, שעה לאחר מכן נזכר במכונה, מקלל, מעביר את הכביסה למייבש, טורק את דלתו וחוזר לקרוא עד שיסיים, נרדם, מתעורר בחרפון קל, שעה לאחר מכן נזכר במייבש, ניגש אליו ומגלה ששכח להפעילו, מקלל, מפעיל, חוזר לקרוא עד שיסיים, נרדם, מתעורר באמצע הלילה, מגלה ערימת בגדים חרוכים במייבש, מקלל, נשבע לשים סוף לכל המחדלים הללו ולפטר את העוזרת, וגם להגר לאנטארקטיקה, נרדם.