השכונתי שלנו – ע01פ01

פנים, הקפה השכונתי, יום

ברמן: אתה יודע שהיום יום ההולדת של הביטלז האחרון ששרד.
אזרח: לא, אני… רגע, מה זאת אומרת ׳האחרון?׳ משהו קרה לרינגו?
ברמן: לא, רינגו חי.
אזרח: אבל מקרטני גם חי.
ברמן: מקרטני מת.
אזרח: מה? אלוהים אדירים! מקרטני? מת?! מתי?!!!
ברמן: ב-1967.
פאוזה.
אזרח: אתה יודע שאני עומד לרצוח אותך, כן?
ברמן: כן.

– הסוף –

האם הברמן חי או מת, לאחר שהפחיד לקוח נאמן עד מוות באמצעות תיאוריית קונספירציה שהופרכה עוד ב-1967? או שמא הוא, כמו החתול של שרדינגר, לא בטוח? או אולי גם הוא התפגר ב-1967? כל זאת ועוד בפרק הבא של ״השכונתי שלנו״.
או שלא.