«

»

נובמבר 15 2016

פייסבוק זה חרא

פואמה מאולתרת שנצווחה אל חללו של בר תל אביבי על ידי טיפוס לא תל אביבי בעליל

אני לא בפייסבוק / פייסבוק זה חרא / אני / לא כמו כולם /
אני רומני / גם אבא שלי / יודע רומנית / אני / לא / כמו כולם /
לא בפייסבוק / אמרתי לכולם / בחיים לא / תראה / תראה איזה כלב יפה /
תראה בתמונה / זה קורע מצחוק / הורס / אני / לא כמו כולם /
היינו במלון / ברומניה / אמרו לי / אמרתי להם / אני? / לא /
לא יודע / רומנית / רק אבא שלי / יודע / מאיפה לי לדעת? /
אבל תראה / איזה כלב / הא? / אני מת /
תראה / תראה / תראה / תראה / תראה /
הנה עוד / תמונה שלו /
תראה / תראה / תראה /
לא אבא / הכלב /
תראה /
איזה מצחיק / הא? / איזה קורע / הא? /
איזה חמוד / הא? / איזה יפה / הא? /
אני עוקב אחריו /
בפייסבוק.

*