«

»

נובמבר 08 2010

אנוכי האמן

מאז ומעולם ידעתי שאני ראוי לכך שעבודותי יוצגו בתערוכה. המחסום היחיד בפני שאיפה זו היה העובדה שאין לי כל עבודות שהן שאפשר להציג. והנה, בכל זאת, הגעתי אל המנוחה והנחלה: מחולל השירה על פי גוגל-סג'סט שלי מוצג בקוד קודתערוכת אמנות הקוד הישראלית הראשונה.

עכשיו, לאחר שהגיעה ההכרה, אולי הגיע הזמן שאלמד גם לצייר.