Category: חי בסרט

והנה עוד כמה תמונות מובחרות:

הרהור נוגה מתיקות של בין ערביים מחשבות על פת ערבית (שימו לב ליד המלאכותית!)

תמונה אחת שווה…

אימה רציתם? אימה קיבלתם. מי חמוד של אמא? מי?!

סוף השבוע העליז של המתים-החיים

ביום שישי, השכם בבוקר, אספנו את מטלטלינו ויצאנו לנו, שמחים וטובי לב, לצלם סרטון אימה.לו הדביקו לייטקס על ראשי ולא מילאו אותו בצמר-גפן – דיינו לו מילאו אותו בצמר-גפן ולא מרחו את גולגלתי בשעווה – דיינו לו מרחו את גולגלתי בשעווה ולא החליקו אותה עם וזלין – דיינו לו החליקו אותה עם וזלין ולא צבעו …

המשיכו בקריאה

האימה! האימה!

בסוף השבוע, בזמן שחלק ממכרי יקדישו למצעד הגאווה וחלקם האחר לשינה ערבה, אצטלם אנוכי לסרט אימה ותועבה.בתוכנית: מקקים, רמשים, תולעים, סכינים, והרבה הרבה לאטקס.

Load more