Tag: דגים

הדג שדחף

דגים קופצים

ביום בו התחלתי לצייר כבר היה ברור שנגיע לנקודה הזו בזמן זה או אחר. אני יודע שזה קשה. תיאלצו להתרגל.

דג נ.

הדג הקודם הסדרה      

הקרפיון שאהב אותי

עוד מאז ילדותו החבר קרפיון, שנודע לכולנו כדג מחוכם, השתוקק לעבור לעליון-אלפיון, אך תמיד הוא נפל לאחר שהוא קם. כשהחל בקריירה של דג-עסקים, הוא בחר ברוב עסק לבוש, עניבה, ומיד הוא רומה וסבל נזקים, שכן איש לא למדהו קריאה וכתיבה. אך נזקו הגדול בא לו מרעיון: אין כמוני מתאים להיות רב-שְפִּיוֹן! יהיה ברשותי להרוג-רשיון, ואשתה …

המשיכו בקריאה