שונות


מחוללי שירה

מחולל השירה האירוטית מחולל השירה הקולינרוטית  

אפליקציות אנדרואיד

חלקן משמיעות צלילים משונים. חלקן לא עושות דבר. בקיצור, הן כאן.

Uncle Nir’s VST Plugins

And they're absolutely free! Have fun! Voom1 A tremolo effect with a nice stereo-invertion feature Kvetch A compressor – a new version, with filters! CB6 Kit VST CB Kit A C++Builder 6 VST demo, including source code VST is a trademark of Steinberg Media Technologies GmbH